Panevėžio lopšelis-darželis ,,VOVERAITĖ"-
Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g. 48, Panevėžys
LT-36123, tel. 8 45 433352
Įmonės kodas 190412474
Darbo laikas - 7.00-18.00
El.paštas: panvoveraite@gmail.com
internetinė svetainė: www.voveraite.lt
 
         
 
  
INFORMACIJA DĖL PAVIRŠIŲ TYRIMO


Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose organizuojamas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2.
Administracijos direktoriaus įsakymas dėl paviršių ėminių organizavimo čia.DĖL MEDICININIŲ PAŽYMŲ

Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apribojamas vaikų profilaktinio patikrinimo paslaugų teikimas, iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos paskutinė išduota forma Nr. E027-1 laikoma galiojančia iki einamųjų metų pabaigos toliau nurodytas sąlygas atitinkantiems pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą:
1.kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje
švietimo įstaigoje arba toje pačioje ugdymo įstaigoje;

2. kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje.

Informacija apie nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms 2021-2022 m. m. (priešmokyklinukams):

https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/nemokamas-maitinimas-ir-32f9.html

Vadovaujantis Švietimo teikėjo steigėjo sprendimu patvirtintu Atlyginimo už vaikų išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose mokesčio tvarkos aprašo (kurį galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/234ef8928b1a11eaa51db668f0092944/asr ) 9 punktu, visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos vasaros laikotarpiu vykdo veiklas, todėl visiems ugdymo paslaugų gavėjams taikomas mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbo mėnesį. Mokestį įstaigos reikmėms sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos. Svarbu pastebėti, kad nors vaikas ir tam tikrą laikotarpį nelanko ugdymo įstaigos, bet šios lėšos nuosekliai skiriamos ugdymo aplinkos gerinimui.

PAGALBĄ ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS SIŪLO PANEVĖŽIO BENDRUOPMENINIAI ŠEIMOS NAMAI.
DAUGIAU INFORMACIJOS GALITE RASTI http://www.panevezioseimai.lt


Džiaugiamės, kad Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė" tapo savanorius priimančia organizacija (akreditacijos pažyma). Kviečiame jaunimą savanoriauti pas mus. Daugiau informacijos rasite čia: http://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste
  Telefonas pasiteirauti 845 433352.

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė" paskirtas padėti įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo programą tėveliams, kurie nusprendė ugdyti vaikus šeimoje.
Apie tai plačiau Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme (čia) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (čia).


Panevėžio lopšelis-darželis dalyvauja ES projekte ,,Renkuosi sveikatą" su Aukštaičių-Žemaičių bendruomene. Daugiau informacijos galite rasti čia.