Panevėžio lopšelis-darželis ,,VOVERAITĖ"-
Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g. 48, Panevėžys
LT-36123
Tel. 8 45 433352
Įmonės kodas 190412474
Darbo laikas - 7.00-18.00
 
         
 
  
 

 

 

Tėvelių DĖMESIUI!

Dėl informacijos

 

Pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos raštą

 (2016-07-20 Nr. (10.2.3.40) 10-6233)

Pristatant sveikatos pažymą (forma Nr. 027-1/a), reikalavimai dėl skiepų vaikų priėmimui į darželį nuo 2016-09-01 nėra būtini.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių  G.Braždžionienė

 

MIELI TĖVELIAI,
 
Informuojame, kad jau pasirodė naujas dokumentas ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas". Jeigu Jums įdomu, plačiau galite paskaityti paspaudę nuorodą http://issuu.com/ikimokyklinis/docs/ikimok_pasiekimu_aprasas
Kviečiame susipažinti su nauju dokumentu.


Rašant prašymą darželyje, reikia turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją.

Prašymą galima užpildyti ir internetu svetainėje www.panevezys.lt skiltyje "Priėmimas į miesto bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas" . Reikia susirasti lopšelį - darželį "Voveraitė" ir atsiųsti  užpildytą prašymą nurodytu el. paštu.
 
Lankančių vaikučių tėveliams ...
 
PRIMENAME, kad vaikučių į darželį pageidautumėme sulaukti iki 9 val., o apie neatvykimą ar vėlavimą informuoti grupės auklėtojas
ar bendruoju telefono 845433352 iki 9.00 val.
Tai labai reikalinga dėl ugdomosios veiklos organizavimo ir maisto pagaminimo laiku.
LABAI PRAŠOME į grupę vaikučius atvesti tvarkingus ir švarius (švariais, patogiais rūbeliais,sušukuotus, nukarpytais nagučiais).
Prašome tėvelių, kurie tvarkosi dokumentus dėl socialinės pašalpos, informuoti apie socialinės pašalpos skyrimą grupių auklėtojas, direktorę.
Dėl mokesčio už maitinimą lengvatos taikymo reikia parašyti prašymą ir pristatyti
informacinį lapelį, nes pažymos apie socialinės paramos skyrimą išduodamos vėliau.
Jei prašymas nebus pateiktas laiku, mokesčio lengvata gali būti netaikoma.