Panevėžio lopšelis-darželis ,,VOVERAITĖ"-
Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g. 48, Panevėžys
LT-36123, tel. 8 45 433352
Įmonės kodas 190412474
Darbo laikas - 7.00-18.00
El.paštas: panvoveraite@gmail.com
internetinė svetainė: www.voveraite.lt
 
         
 
  

SVARBI INFORMACIJA


Šalyje švelninant karantino sąlygas, nuo gegužės 18 d. lopšelis-darželis ,,Voveraitė" atidarytas, tačiau karantinas dar neatšauktas.  Informaciją teikia grupių auklėtojos arba galite rasti čia.

Norint pradėti lankyti darželį, reikia iš vakaro informuoti savo grupės auklėtoją.Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl ,,Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Susipažinti su aprašu galite čia.


Informacija tėvams dėl mokesčio už darželį karantino laikotarpiu


                     Informuojame, kad Panevėžio miesto Taryba 2020 m. balandžio 30 d. priėmė sprendimą dėl mokesčio įstaigos reikmėms  karantino laikotarpiu: ,,tėvai atleidžiami nuo mokesčio įstaigos reikmėms karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu (nuo š.m. kovo 16 d. iki karantino pabaigos), o sumokėtas mokestis įskaitomas už artimiausius vaiko ugdymo mėnesius įstaigoje arba gražinamas tėvams, kai vaiko ugdymas įstaigoje nutraukiamas." (2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 1-93).

                    

                   Primename, kad pagal Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimus, einant su vaikais į lauką, svarbu nepamiršti: dėvėti medicininės kaukės (jei neturite – tinka medžiaginė, dengianti nosį ir burną), vengti fizinio kontakto ir laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 m. ir ne ilgiau nei 15 min.), įsitikinti ir užtikrinti, kad vaikų žaidimo aikštelėje žais tik jūsų šeimos vaikai bei griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų.INFORMACIJA APIE KORONAVIRUSĄ
https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas

INFORMUOJAME:

Kad vadovaujantis Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A-277 Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė" uždaromas nuo š.m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos Respublikoje pabaigos.
Linkėdama supratimo direktorė Ieva Dirsienė

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Spausti čia.

Svarbi informacija auginantiems, globojantiems nepilnamečius vaikus. Spausti čia: APR.docxNuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje kainos:

Lopšelio grupė: 1 maitinimo (pietų) kaina - 1,03 Eur, 2 maitinimų (pusryčių ir pietų arba pietų ir vakarienės) kaina - 1,51 Eur, 3 maitinimų kaina - 1,99 Eur.
Darželio ar priešmokyklinė grupė: 1 maitinimo (pietų) kaina - 1,18 Eur, 2 maitinimų (pusryčių ir pietų arba pietų ir vakarienės) kaina - 1,72 Eur, 3 maitinimų kaina - 2,26 Eur.
Primename, kad mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas dauginant vienos dienos maitinimo kainą, kuri priklauso nuo pasirinkto maitinimų skaičiaus, iš darbo dienų skaičiaus ir mokamas už einamą mėnesį.
Kviečiame susipažinti su mokesčio įstaigos reikmėms ataskaita už 2019 metus. Spausti čia.


 


INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTE

Panevėžio lopšelis-darželis "VOVERAITĖ" dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte "RENKUOSI SVEIKATĄ".

Pirmoji projekto veikla vyko jau š.m. rugsėjo 2 d.: vaikučiai smagiai leido laiką ant batuto, žaidė edukacinius žaidimus.

Vyks dar kelios projekto veiklos. Daugiau apie projektą galite paskaityti čia.

Projekto plakatas.