Panevėžio lopšelis-darželis ,,VOVERAITĖ"-
Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g. 48, Panevėžys
LT-36123
Tel. 8 45 433352
Įmonės kodas 190412474
Darbo laikas - 7.00-18.00
El.paštas: panvoveraite@gmail.com
internetinė svetainė: www.voveraite.lt
 
         
 
  
 

 

                            

                                                                     
Tėvelių dėmesiui!
 
Atėjo visiems mums labai svarbus etapas - langų ir durų keitimas. Darbus pradėsime jau šį savaitgalį. Dėl langų keitimo bus jungiamos grupės, vaikučiai keliami į kitas grupes. Apie tai informuos papildomai grupių auklėtojos. Iš anksto dėkojame už Jūsų supratimą ir palaikymą. Labai svarbu - vaikučių saugumas, todėl neleiskite jiems lakstyti po darželio vietas, aptvertas STOP juostomis. 
 
 
                                                  
SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

Lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ darbo laikas 7.00 -18.00.
  • Vaikučius į darželį reikia atvesti iki 9.00 val. ryto. Neatvykus į darželį, prašome skambinti tel. 8 45 43 33 52 arba į grupės telefoną.
  • Veikia būreliai: nemokamas priešmokyklinukams -  šokių, muzikos, mokamas -  krepšinio pradmenų;
  • Lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ ikimokyklinio ugdymo programa ,,Spalvota vaikystė“;
  •  Dirba specialistai: logopedai, specialusis pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, kineziterapeutas.
  • Esame Lietuvos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.

HN 75:2016 reikalavimai vaikų ugdymui

          Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja ir yra išskyrų iš nosies, kosti, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų ir kt.), taip pat turinčius utėlių ar glindų vaikus.

           Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu, jis izoliuojamas, kol atvyks tėvai, o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba.

            Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a ).