Nuostatai
Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė" veiklą vykdo pagal nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-162.