Nuostatai
Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė" veiklą vykdo pagal nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-350.