Informacija apie mokestį už darželį
          Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu" ir 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305 ir 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-160 patvirtintais aprašo pakeitimais.
                                      MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE
Grupės pavadinimas
 
Pusryčiai
 
 Pietūs         
 
Vakarienė
1 karto (pietų)
maitinimo išlaidos
2 kartų maitinimo
 išlaidos
3 kartų maitinimo išlaidos
Lopšelio grupė
 

0,40 €

0,86 €

0,40 €

0,86 €

1,26 €
 

1,66 €
Darželio grupė
 

0,45 €
 

0,98 €

0,45 €

0,98 €

1,43 €

1,88 €
Priešmokyklinė
grupė

0,45 €

0,98 €

0,45 €

0,98 €

1,43 €

1,88 €
 
         Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 0,43  mokestis įstaigos reikmėms. Mokestis įstaigos reikmėms neskaičiuojamas tėvų kasmetinių atostogų metu (pristačius pažymą iš darbovietės).
          Mokesčiui už maitinimą taikomos lengvatos. Šią informaciją teikia direktorius, grupių auklėtojai.
Mokestį už vaiko išlaikymą darželyje pagal iš auklėtojų gautą kvitą reikia sumokėti iki kiekvieno mėnesio 27 d.
Mokestį galima sumokėti tik internetu bet kokiame banke:
Gavėjas:  Panevėžio lopšelis - darželis "Voveraitė"
Gavėjo kodas: 190412474
Bankas "SWEDBANK", sąsk. Nr. LT 147300010002388235
Skiltyje "Mokėjimo paskirtis", nurodykite vaiko vardą, pavardę, grupę bei atskirai įrašykite tikslias mokesčio už maitinimą ir įstaigos reikmėms sumas.
Mokestį galima sumokėti  ,,Lietuvos pašto" skyriuose, per ,,Perlo" terminalą.