INFORMACIJA APIE MOKESTĮ UŽ DARŽELĮ
          Mokestis už darželį skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-128 "Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas".
 
                                      MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE
 
Grupės pavadinimas
 
Pusryčiai
 
 Pietūs         
 
Vakarienė
1 karto (pietų)
maitinimo išlaidos
2 kartų maitinimo
 išlaidos
3 kartų maitinimo išlaidos
Lopšelio grupė
 
1,38 Lt/
0,40€
2,96 Lt/
0,86€
1,38 Lt/ 0,40€
2,96 Lt/
0,86 €
4,34 Lt/
1,26 €
 
5,72 Lt/
1,66 €
Darželio grupė
 
1,56 Lt/
0,45 €
 
3,38 Lt/
0,98€
1,56 Lt/
0,45 €
3,38 Lt/
0,98 €
4,94 Lt/
1,43 €
6,50 Lt/
1,88 €
Priešmokyklinė
grupė
1,56 Lt/
0,45 €
3,38 Lt/
0,98€
1,56 Lt/
0,45 €
3,38 Lt/
0,98 €
4,94 Lt/
1,43 €
6,50 Lt/
1,88 €
 
 
                        Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 1,50 Lt /0,43  mokestis įstaigos reikmėms. Mokestis įstaigos reimėms neskaičiuojamas tėvų kasmetinių atostogų metu (pristačius pažymą iš darbovietės).
 
Mokesčiui už maitinimą taikomos lengvatos. Šią informaciją teikia direktorė, grupių auklėtojos.
 
Mokestį už vaiko išlaikymą darželyje prašome susimokėti iki kiekvieno mėnesio 25 d.
 
Mokestį galima sumokėti ir internetu:
Gavėjas:  Panevėžio lopšelis - darželis "Voveraitė"
Gavėjo kodas: 190412474
Bankas "SWEDBANK", sąsk. Nr. LT 147300010002388235
Skiltyje "Mokėjimo paskirtis", nurodykite vaiko vardą, pavardę, grupę bei atskirai įrašykite tikslias mokesčio už maitinimą ir įstaigos reikmėms sumas.
Internetų reikia sumokėti iki mėnesio 24 dienos.
 
KASOS DARBO LAIKAS
 
Pirmadienis        8.00-10.00
Antradienis        16.00-18.00
Trečiadienis       8.00-10.00
Ketvirtadienis    16.00-18.00
Penktadienis      8.00-10.00