Maitinimas
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „ Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas maitinimo organizavimo aprašas.
2. 15 dienų valgiaraštis.
3. Lopšelis-darželis "Voveraitė" - Europos Sąjungos finansuojamų projektų "VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO PROGRAMA" ir "PIENAS VAIKAMS" dalyviai.