,,Jaunas sportuosi - senas nedejuosi". Nykštukų" grupės vaikučių kūno kultūros užsiėmimas.