,,Lapiukų" grupės veikla ,,Labai alkanas vikšrelis".