Rudenėlio šventė ,, Rudenėlio takeliu, bėgu rinkti aš spalvų" (šventė darželio grupėms).