,,Skruzdėliukų" grupės ugdomoji veikla ,,Švarios mano rankelės" (auklėtoja Nijolė Navickaitė).