Atvira veikla ,,Kačiukas ieško draugo" (auklėtoja D.Kuodienė)