Direktorius

  Vardas, pavardė:               IEVA DIRSIENĖ

  Gimimo data, vieta:           1977-11-19, Panevėžys

  Šeimyninė padėtis:            ištekėjusi

  Adresas, tel. Nr.:               Beržų g. 45-50, Panevėžys, 8 671 24407

  El. paštas:                          idirsiene@gmail.com

  Išsilavinimas:                    aukštasis – universitetinis

 

 
 
 
 
 
Mokymosi įstaigos:          

2003-2006                          Kauno Vytauto didžiojo universitetas – ugdymo organizavimas (edukologijos magistro laipsnis).

1997-2000                          Šiaulių universitetas – pradinio ugdymo pedagogika (edukologijos bakalauro laipsnis).

1994-1997                          Panevėžio konservatorija – pradinių klasių pedagogika (aukštesniojo mokslo diplomas)

 

1982-1994                          Panevėžio „Aušros“ vidurinė mokykla (buvusi 4-oji vid. m-kla)

 

Darbo patirtis:                  

2000-10 – 2005-06            Etikos ir ekonomikos mokytoja, Panevėžio rajono Smilgių vidurinė mokykla. 

2001-01 – 2003-03            Direktorė, Panevėžio rajono Smilgių lopšelis – darželis.

2003-03  - 2005-06            Sekretorė, Panevėžio lopšelis – darželis „Dobilas“.

2005-06 – 2006-08            Auklėtoja, Panevėžio lopšelis – darželis „Kregždutė“.
2006-09 – 2010-04            Direktorės pavaduotoja ugdymui,  Panevėžio lopšelis – darželis „Voveraitė“.
Nuo 2010-04                      Direktorė, Panevėžio lopšelis – darželis „Voveraitė“.

                                           

Kalbos:

 

Kalbu

Rašau

Skaitau

Lietuvių kalba (gimtoji)

Labai gerai

Labai gerai

Labai gerai

Anglų kalba

Patenkinamai

Patenkinamai

Patenkinamai

Rusų kalba

Gerai

Patenkinamai

Vidutiniškai

 

Kita informacija:               trečia vadybinė kvalifikacinė kategorija, 2009 m. lapkričio mėn.

Kompiuterinės žinios:        MS Office, WindowsXP, Internetas (laisvai), Outlook Express, PowerPoint.