Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
GITANA BRAŽDŽIONIENĖ, tel. 8 45 433352, el.paštas brazgitana@gmail.com