Darbo užmokestis ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

1. Darbo užmokestis nuo 2018 m. sausio 2 d.
2. 2018 m. I ketvirčio ataskaitos.
3. 2018 m. II ketvirčio ataskaitos.
4. 2018 m. III ketvirčio ataskaitos.
5. 2018 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
6. 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
7. 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
8. 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
9. 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
10. Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019 metais.
11. Darbo užmokestis nuo 2019 m. sausio 1 d.
12. Darbo užmokestis nuo 2020 m. sausio 1 d.
13. 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
14. 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
15. 2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
16. 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
17. 2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
18. 2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
19. Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020 metais.
20. Darbo užmokestis nuo 2021 m. sausio 1 d.
21. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
22. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
23. 2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
24. 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
25. 2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos
26. 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas