2 % PARAMA

        

    MIELI   TĖVELIAI,

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą lopšeliui-darželiui ,,Voveraitė“  2018 metais, kurią suteikėte pravesdami 2% gyventojų pajamų mokesčio (gauta 734,61 Eur.). Lėšos buvo panaudotos įsigyjant žaliuzes.

Tikimės Jūsų paramos ir 2019 metais.
Norėdami mus paremti, deklaruodami pajamas už 2018 metus, kartu užpildykite "Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją"  (nurodyti paramos gavėją - Panevėžio lopšelį-darželį "Voveraitė", įm. kodas 190412474, adresas Aukštaičių g. 48, Panevėžys) ir iki 2019 m.  gegužės 1 d. pateikite ją mokesčių inspekcijai.
 

Direktorė Ieva Dirsienė