BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVELIAMS
        
 
                      Pirmokų priėmimas 2017-2018 mokslo metams vyks nuo 2017 m. sausio 5 d. iki gegužės 31 d.Švietimo skyriuje.


Į katalikiškos krypties Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos ir Alfonso Lipniūno progimnazijos, kurioms aptarnavimo teritorijos nepriskirtos, ir specialiųjų mokyklų (Specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos) 1-ąsias klases priimama pačiose mokyklose.

Dėl medicinos pažymos (vaiko sveikatos raidos istorijos) galima pradėti į gydytojus kreiptis jau 2016 metų pradžioje, nes jos išdavimas dažnai užtrunka ilgesnį laiką.

Visą informaciją galite rasti čia:

                                
                                                         ŠVIETIMO SKYRIAUS INFORMACIJA DĖL PIRMOKŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2017-2018 M.M.
 
                                                         
                                                          MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJOS PAGAL GATVES
 
 
                     Jei turite klausimų, kreipkitės į priešmokyklinio ugdymo pedagogus, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktorių...