VEIKLOS SRITYS
Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė" teikiamas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
 
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedinė pagalba.

Atsižvelgiant į vaikų poreikius, organizuojami mokami papildomo ugdymo būreliai: krepšinio, robotikos ir šokių.
 
Aktyvi veikla vyksta ,,Tėvų (globėjų) konsultaciniame centre".
 
2020-2021 mokslo metais sukomplektuota 10 grupių: 2 grupės vaikučiams nuo 1 m. iki 2 m., 2 grupės 2-3 metų vaikams, 4 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo mišrios grupės.