Ugdomoji veikla ,,Medžių spalvos rudenį" ( ,,Meškiukų" grupė).