PROGRAMA "KIMOCHIS"
Panevėžio lopšelis darželis "Voveraitė" pradeda įgyvendinti socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programą pavadinimu „Kimochis.

     Ši programa yra paremta tyrimų duomenimis teigiančiais, jog pradėjus instrukcinius socialinių, emocinių ir elgesio įgūdžių mokymus jauname amžiuje, yra daroma pozityvi įtaka vaikų problemų sprendimui ir bendravimui su bendraamžiais vėliau gyvenime. Jūsų vaikas išmoks kaip atpažinti ir valdyti emocijas, rūpintis ir padėti kitiems, kurti pozityvius santykius, priimti atsakingus sprendimus ir suvaldyti sudėtingas situacijas konstruktyviai. Mes linksminsimės ir kartu praktiškai mokysimės šių įgūdžių ir kai ko daugiau, kiekvieną savaitę!

      Kimočių programa yra sudaryta iš trijų dalių, kuriose yra mokoma skirtingų įgūdžių. Kiekvieną savaitę, jūs gausite laišką (–Namų užduotys) kuriame nusakysime ko jūsų vaikas buvo mokomas ir kaip paskatinti ir praplėsti mokymą namie. Mes tikimės Kimočiai bus laukiamas priedas jūsų šeimoje ir atneš daug džiaugsmo ir puikius jausmus!

      Per septynias savaites, jūsų vaikas bus supažindintas su septyniais Kimočių personažais. Kiekvienas personažas turi skirtingą asmenybę ir temperamentą, visai kaip ir vaikai!  Kiekvienas personažas turi mėgstamiausią maistą, skaičių ir spalvą. Bet svarbiausia – jie turi jausmus, kurie nusako jų asmenybes ir elgesį. Kimočių pamokėlėse jūsų vaikas išmoks emocinio žodyno ir paprastų strategijų kaip išspręsti sudėtingas socialines situacijas.

     Kitas septynias savaites susitelksime ties Kimočių bendravimo raktais. Šie raktai yra programos šerdis. Jie suteiks bendravimo įrankius, kurie padės jūsų vaikui išmokti, kaip atvirai išklausyti, teisingai pasirinkti, noriai kalbėti pagarbiu ir atsakingu būdu ir būti atviriems derantis dėl problemų.

     Paskutinėje dalyje kalbėsime apie įvairius jausmus. Labiausiai pabrėšime kaip jūsų vaikui išmokti valdyti ir išreikšti svarbius jausmus pozityviu būdu. Jūsų vaikas išmoks bendravimo įrankių, kuriuos galės naudoti pradinėje mokykloje ir kitur.

     Mes labai džiaugiamės ir viliamės sukurti stiprų ryšį tarp namų ir darželio. Mes taip pat trokštame išgirsti kaip jūsų vaikas naudoja pozityvius įgūdžius ir įpročius išreikšti jausmams ir atjausti kitus.

     Kimočių pamokėles veda klasių mokytojos. Psichologės joms padeda pasirinkti tinkamiausias socio-emocinio ugdymo temas ir perprasti kiekvieno vaiko charakterį. Jums pridedu trumpą kiekvieno Kimočių charakterio aprašymą, kad būtų aiškiau, kas yra kas.

    Šią programą Lietuvoje atstovauja www.edukaciniai.lt, UAB UZU.