Darbo užmokestis ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

1. Darbo užmokestis nuo 2018 m. sausio 2 d.
2. 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių  ataskaitų rinkinys.
3. 2018 m. I ketvirčio ataskaitos.
4. 2018 m. II ketvirčio ataskaitos.
5. 2018 m. III ketvirčio ataskaitos.
6. 2018 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
7. 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
8. 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
9. 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
10. 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
11. Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019 metais.
12. Darbo užmokestis nuo 2019 m. sausio 1 d.
13. Darbo užmokestis nuo 2020 m. sausio 1 d.
14. 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
15. 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
16. 2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
17. 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
18. 2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
19. 2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
20. Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020 metais.
21. Darbo užmokestis nuo 2021 m. sausio 1 d.
22. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
23. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
24. 2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
25. 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas