MŪSŲ VEIKLA
Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė" teikiamas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
 
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedinė pagalba, dirba specialusis pedagogas, kineziterapeutas.
 
Atsižvelgiant į vaikų poreikius, organizuojami papildomo ugdymo būreliai. Vyresniems vaikams vyksta nemokamas muzikos, šokių būrelis, mokamas krepšinio būrelis. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. planuojamas robotikos būrelis priešmokyklinio amžiaus vaikams.  
 
Aktyvi veikla vyksta ,,Tėvų (globėjų) konsultaciniame centre".
 
2017-2018 mokslo metais sukomplektuota 10 grupių: 2 grupės vaikučiams nuo 1 m. iki 2 m., 2 grupės - 2-7 metų vaikams, 2 grupės 2-3 metų vaikams, 2 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo mišrios grupės.